Jaarcijfers voertuigdiefstal

In de grafiek zijn de diefstalcijfers van 2014 per categorie op 100% gesteld.
Het aantal gestolen personenvoertuigen is t.o.v. 2017 met 996 gedaald.
De daling is vooral bij de personenvoertuigen van 2 t/m 6 jaar (-838).
De overige categorieën vertonen ook een daling met uitzondering van brom- en snorfietsen.
Er zijn 701 brom- en snorfietsen meer gestolen t.o.v. 2017.

Meer weten…..

Houd uw wijk veilig. Deel buurtpreventie Zaanstad met uw buurtgenoten !