Burgernet, dat bent u!

U voelt zich betrokken bij de veiligheid van uw buurt of wijk. Wonen en leven in een veilige omgeving vindt u belangrijk. U bent alert en bereid een bijdrage te leveren aan een prettige leefomgeving. Laat dan van u horen (en doe mee) met Burgernet.

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen.
De gemeente en politie werken dagelijks aan de veiligheid op straat. Zij werken daarbij graag nog beter samen met u. In uw eigen buurt kunt u immers zelf ook veel doen om uw leefomgeving prettig en veilig te houden. Daarom is Burgernet op zoek naar burgers die behulpzaam willen zijn om verdachten, voertuigen of vermiste personen gerichter en sneller op te sporen. Gewoon vanuit uw eigen huis, op straat of vanaf de werkplek.
Zo vergroten we samen de kans dat een vermist kind snel wordt opgespoord of dat een verdachte sneller wordt gepakt. Met dank aan u!

Hoe verloopt een Burgernetactie?

Burgernet is een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente.

De centralist van de politiemeldkamer start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van een goed signalement. De Burgernetdeelnemers
krijgen vervolgens een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Ziet of hoort u iets dat overeenkomt met dit signalement, dan belt u via 0800 0011 gratis naar de meldkamer van de politie.
Horen-zien-bellenMet uw informatie kan de politie gerichter zoeken en nog sneller in actie komen. Na afloop ontvangen alle ingeschakelde Burgernetdeelnemers een bericht over de afloop van de actie.
Bij alle dringende zaken, waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is, kan Burgernet worden ingezet. Bij de start van een Burgernetactie wordt
de grootte van het actiegebied bepaald door de meldkamercentralist. De grootte van het actiegebied is afhankelijk van onder meer de aard van het
incident (ontvoering vraagt om een groot actiegebied) dan wel de vervoerswijze van de verdachte of vermiste persoon (te voet of met de auto maakt een groot verschil). Vervolgens worden de deelnemers van ‘buiten naar binnen’ gebeld; degene die het verst af wonen van het incident worden het eerst gebeld. Zo wordt de gezochte persoon als het
ware ingesloten.

Burgernet in 6 stappen

1 De meldkamer van de politie ontvangt een melding. Politie wordt op de melding afgestuurd.

2 Bij een duidelijk signalement schakelt de meldkamer van de politie tegelijkertijd Burgernet in.

3 De centralist van de politiemeldkamer start een Burgernetactie en stuurt een bericht aan alle Burgernetdeelnemers in het gebied van de melding: ‘Hier volgt een oproep voor Burgernet. Wilt u uitkijken naar -duidelijk omschreven persoon of voertuigen wilt u bij het zien van persoon of voertuig gratis terugbellen naar 0800 0011.’ U ontvangt deze oproep als ingesproken bericht op uw (mobiele) telefoon of als tekstbericht per SMS.

4 U kijkt of u de omschreven persoon of het voertuig ziet. Als u iets ziet of hoort dat overeenkomt met het signalement dat u heeft ontvangen, belt u via het directe telefoonnummer 0800 0011 (gratis) naar de meldkamer van de politie.

5 Aan de hand van de door u of andere Burgernetdeelnemer(s) gemelde informatie kan de politie gerichter en nog sneller in actie komen.

6 Na afloop van de Burgernetactie krijgen alle ingeschakelde Burgernetdeelnemers een bericht dat de actie voorbij is en wat het resultaat is. Mocht u later nog informatie willen geven, dan kunt u contact opnemen met de politie via 1-1-2 (spoed) of 0900 8844 (minder spoedeisende meldingen)

Burgernet werkt!

Van november 2008 t/m mei 2009 heeft Burgernet als proef gedraaid
in negen gemeenten: Gouda (politieregio Hollands Midden), Delft (politieregio Haaglanden) Ede (politieregio Gelderland-Midden),
Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen,
Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht).


Deze proef is succesvol verlopen.

Tijdens de proef zijn dankzij de
inzet van ruim 26.000 Burgernetdeelnemers verdachten op
heterdaad door de politie aangehouden
, vermiste personen opgespoord en is nuttige informatie verstrekt aan de politie.

Horen, zien en bellen in heel Nederland

De resultaten van de proef hebben laten zien dat Burgernet
werkt. Daarom wordt Burgernet landelijk (gefaseerd) ingevoerd.
Of en zo ja wanneer een gemeente Burgernet invoert, is een besluit
van het gemeentebestuur. Op de website www.burgernet.nl
vindt u informatie over de actuele stand van zaken van deze landelijke invoering van Burgernet.

Succesvolle Burgernetacties

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van succesvolle Burgernetacties.

Regio: Friesland – Leeuwarden
Een vermist meisje van zes jaar uit Leeuwarden is met dank aan
Burgernet weer teruggevonden.
Aantal deelnemers: 745

Regio: Utrecht – Breukelen
Twee woninginbrekers zijn dankzij Burgernet aangehouden.
Aantal deelnemers: 213

Regio: Hollands Midden – Gouda
Door de informatie van een Burgernetdeelnemer is een
vermiste 15-jarige jongen weer terecht.
Aantal deelnemers: 1345

Regio: Gelderland-Midden – Ede
Dankzij Burgernet is een spoorloos geraakte 73-jarige Edenaar
teruggevonden.
Aantal deelnemers: 529

Regio: Haaglanden – Delft
Met dank aan de informatie
van een oplettende Burgernetdeelnemer zijn de overvallers van een Delftse supermarkt aangehouden.
Aantal deelnemers: 320

burgernet buurtpreventie

Wilt u weten welke acties er zijn geweest en met welk resultaat?
Op www.burgernet.nl treft u de laatste informatie aan over alle
gehouden Burgernetacties zowel in uw eigen buurt, als in andere buurten en Burgernetgemeenten.