Doe eens lief

Vloeken en schelden is niet aardig. Respectvol met elkaar omgaan en vriendelijk taalgebruik is wel aardig. Lees onderstaande tipsen blijf aardig tegen elkaar.

We zouden vaker moeten lachen in plaats van stressen.

TOT SLOT

Steun elkaar en moedig elkaar aan in plaats van af te haken.

Wij samen kunnen met ze alle van deze wereld een mooie wereld maken.

Meer weten:

Houd uw wijk veilig, deel buurtpreventie Zaanstad zo veel mogelijk!