Vuurwerkverbod

tijdens Oud en Nieuw 2020-2021

Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog. Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra drukte op de Spoedeisende Hulp, in de huisartsenposten en voor de handhavers. Daarom heeft het Kabinet besloten dat tijdens deze jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden. Ook het in bezit hebben van veel of zwaar vuurwerk is strafbaar.

Waarom een tijdelijk verbod?

Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 is het verboden vuurwerk te verkopen en af te steken. Door corona hebben ziekenhuizen geen plek voor extra patiënten. Het kabinet besloot 13 november tot dit tijdelijke verbod in de ministerraad.

Elk jaar zorgt vuurwerk tijdens de jaarwisseling voor extra drukte op de Spoedeisende hulp (SEH) en bij Huisartsenposten (HAP). Afgelopen jaar werden hier op 31 december 2019 en 1 januari 2020 1300 mensen behandeld voor vuurwerkletsel. Maar ook  hulpverleners zoals politie en BOA’s moeten tijdens de jaarwisseling vaak optreden bij vuurwerkincidenten.

Het verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk geldt voor al het ‘oudejaarsvuurwerk’. Alleen fop- en schertsvuurwerk (categorie F1 vuurwerk) is nog wel toegestaan. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop en mag vanaf 12 jaar worden gebruikt.

Voorzitters van de veiligheidsregio’s, SEH-artsen, vertegenwoordigers uit de zorg en hulpverlening, de politie en de politie- en BOA-bonden willen de verkoop en het afsteken van eindejaarsvuurwerk dit jaar beperken. Ook de Tweede Kamer wil de druk op de artsen en verpleegkundigen in de ziekenhuizen en huisartsenposten verminderen. En ook de druk op de handhavers op straat.

Door dit jaar geen vuurwerk af te steken draagt iedereen bij aan het ontlasten van de medewerkers in de zorg, hulpverlening, politie en BOA’s.

Wat betekent dit voor vuurwerkverkopers?

Ondernemers in de vuurwerksector kunnen hun vuurwerk niet verkopen. Het kabinet komt met een tegemoetkoming in de kosten voor de veilige opslag en het veilige vervoer van niet-verkocht vuurwerk. Verder kunnen zij ook gebruik maken van de algemene steunmaatregelen regelingen, zoals de TVL- en de NOW-regeling. Hiervoor trekt het kabinet in totaal zo’n 40 miljoen euro uit.

Europese wet- en regelgeving

Binnen de Europese Unie zijn afspraken gemaakt over vuurwerk. De afspraken zijn vastgelegd in de Pyrorichtlijn. Hierin is onder andere een indeling in diverse categorieën vuurwerk opgenomen. Er bestaan 4 categorieën, van eenvoudig vuurwerk in categorie F1 (fop- en schertsvuurwerk zoals sterretjes, trektouwtjes en fonteinen) tot aan zwaar professioneel vuurwerk in categorie F4.  

Lidstaten van de Europese Unie mogen vanwege de openbare orde, gezondheid of veiligheid het afsteken en de verkoop van vuurwerk verbieden voor de categorieën vuurwerk F2 en F3. De categorie F4 vuurwerk is alleen voor professionals toegestaan. 

Lidstaten kunnen het afsteken of verkopen van F1 vuurwerk niet verbieden. Het tijdelijke vuurwerkverbod geldt dus niet voor het fop- en schertsvuurwerk. Het verkopen en afsteken van F3 vuurwerk was al verboden vanaf 2020.

Bron: Rijksoverheid

In Zaanstad na 2021een algeheel vuurwerkverbod.

De aanvraag is gestuurd naar minister F.B.J.Grapperhaus . Er komt dan een nieuw verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Er worden nog wel door de gemeente verkoopvergunningen uitgegeven voor sommige vuurwerk.

Onderlinge leefbaarheid voor de bewoners in Zaanstad word verhoogd.

  • geen stress meer voor vogels en dieren met name honden en katten bezitters.
  • geen stress meer door overlast meer voor bewoners van Zaanstad die dan niet meer uit hun slaap gehaald worden door knallend vuurwerk midden in hun slaap.
  • bewoners kunnen voor de jaarwisseling weer gewoon weer op straat lopen zonder gevaar voor letsel.
  • geen vernielingen van openbare gemeente attributen zoals afvalbakken enz.

Politie en hulpverleners (zoals brandweer en ambulance) kunnen zonder levens bedreigingen door knal of siervuurwerk hun werk verrichten.

Na overklast meldingen van bewoners gebeurd de opsporing meestal via camerabeelden.

Politie en/of handhaving zullen de veroorzakers dan thuis bezoeken en de nodige boete geven.

Lees ook: 94% vraagt om actie tegen vuurwerkoverlast