Cameratoezicht

Ondernemers en burgers beschermen zichzelf en hun eigendom met camera’s. De overheid zet cameratoezicht in om de veiligheid in de openbare ruimte te handhaven. Bijvoorbeeld in een uitgaansgebied. Geschat wordt dat er in totaal één miljoen camera’s in Nederland zijn

Bij onraad kan door cameratoezicht snel worden ingegrepen. Ook helpen camerabeelden bij de opsporing van criminelen en kunnen de beelden extra bewijsmateriaal leveren. Maar is cameratoezicht altijd effectief? Wanneer voer je cameratoezicht wel in en wanneer niet? 

Gegevensbescherming

Cameratoezicht door personen valt in principe niet onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier dus ook geen toezicht op.

Wie een camera ophangt, moet ervoor zorgen dat de camera zo min mogelijk gericht is op de openbare weg of op eigendommen van anderen.

Is een camera wel (deels) gericht op een (deel) van de openbare weg? Of filmt iemand bijvoorbeeld de tuin van de buurman? Dan is de AVG wél van toepassing en houdt de Autoriteit Persoonsgegevens dus ook toezicht.

Wilt u meer weten over de aanschaf van een bewakingscamera kijk dan even op deze site https://tweakers.net/categorie/943/bewakingscameras/

Heeft u een camera opgehangen?

Laat bewoners weten dat ze gefilmd worden d.m.v. een sticker.

Meld deze aan bij de politie

Meer weten..

U helpt hiermee de politie en uw omgeving veiliger te houden dit kan via de webpagina Camera in Beeld