Crime nieuwspagina

Meld verdachte situaties

Vermoedt u een drugslab of of andere misstanden?

Bel dan de politie via 0900-8844.
Anoniem melden kan ook via 0800-7000.
Meer informatie over de gevaren van drugsproductielocaties en hoe u ze kunt herkennen, vindt u op de website nhdrugsalert.nl.

Boodschap burgemeester:

Houd je aan de regels

Facebook pagina’s

In de gemeente Zaanstad kunt u over verschillende onderwerpen een melding maken.
Melding openbare ruimte, zoals:

  • afval (dumping, volle prullenbakken)
  • brug, tunnel of viaduct
  • groen- en (speel)voorzieningen
  • lantaarnpalen en verkeerslichten
  • riool en watergangen
  • schoolgebouw
  • ongedierte

Ga naar:
Slim Melden gemeente Zaanstad

Zorg dat uw straat omgeving veilig blijft tegen inbraak.

CYBERCRIME HEEFT DE LAATSTE JAREN EEN ENORME VLUCHT GENOMEN

Ten opzichte van 2019 zijn er in Nederland 8x zoveel succesvolle ransomware aanvallen geweest. Er worden in 2021 meer dan 1.100 meldingen per maand gedaan van cybercrime . Dat zijn 38 meldingen per dag!

85% AANVALLEN TEGEN WINDOWS

291% MEER MELDINGEN IN ZAANSTAD T.O.V. 2019

Voorbeeld:”Gijzelsoftware laat bedrijf nog niet los”

Noord-Holland gaat gezamenlijk de strijd aan tegen drugscriminaliteit

Sinds 1 november geldt er een nieuw Drugsconvenant in Noord-Holland. In het convenant staan afspraken over het onderling uitwisselen van informatie, zodat hennepkwekerijen en drugslabs nog beter kunnen worden opgespoord.

Druggerelateerde criminaliteit zorgt voor gevaar in woonwijken, op bedrijventerreinen en in het buitengebied. Vaak gaat het samen met belastingontduiking, uitkerings- en zorgfraude en het witwassen van crimineel geld. En bij een dumping van chemisch afval van een drugslab, loopt ook het milieu schade op.

Krachten bundelen

Met de handtekening van burgemeester Jan Hamming is het convenant officieel van kracht: ‘We moeten keihard de strijd aangaan met de georganiseerde drugscriminaliteit. Het gebeurt overal en is dichterbij dan veel mensen denken. De tijd van wegkijken is voorbij, het is nu zaak van aanpakken. Ik ben blij dat politie, justitie, de overheid en private partijen hierin zo goed samenwerken.’

De burgemeesters van de 33 andere gemeenten in de politieregio Noord-Holland gingen Hamming afgelopen maand voor. Naast gemeenten is het Drugsconvenant getekend door de politie Noord-Holland, het Openbaar Ministerie Noord-Holland, woningcorporaties en woningbouwverenigingen, netwerkbeheerders, drinkwaterbedrijven, waterschappen, intergemeentelijke sociale diensten en omgevingsdiensten.

Bron:

Zie ook:

Pagina delen