Een stevig netwerk van buurtbewoners

Buurtpreventie wordt ingezet om er voor te zorgen dat de criminaliteit in heel de Zaanstad tot een minimum worden beperkt en het veiligheidsgevoel onder burgers in de Zaanstad stijgt.

Daarnaast willen we dat er in elke buurt in Zaanstad door middel van buurtpreventie een stevig netwerk van buurtbewoners ontstaat, die buurtpreventie zelf draaiende houdt en zo de buurt leefbaar houdt. Het bijzondere in de Zaanstad aanpak is de overheersend sociale component en de intensieve aanpak aan het begin van een initiatief. Dit zorgt ervoor dat er in korte tijd een stevig draagvlak in de buurt wordt gecreëerd. Door met verschillende wervingsmethodieken letterlijk dicht bij bewoners te blijven en de opbrengst van het project goed zichtbaar te maken, is de respons van deelnemende bewoners hoog. Ook onder de groep bewoners die zich voorheen nog niet heeft ingezet in de buurt.

Netwerk-buurtpreventie

Door deze investering aan het begin van een initiatief, is het mogelijk om de groepen snel te verzelfstandigen en zijn de bewoners verder aan zet om binnen de richtlijnen van het project hun eigen vorm te kiezen.

Omdat de bewoners aan zet zijn, geven zij zelf aan of er behoefte en bereidheid door buurtbewoners is om een project te kunnen starten. Daarmee verhogen we de levensvatbaarheid van een initiatief op de langere termijn door de bewoners meer verantwoordelijkheden te geven.

Schema Wijkagent/Buurt-App/Buurtteam

Nerwerk buurtpreventie
Pagina delen