Zaanse criminelen

Dertien jonge Zaanse criminelen onder vergrootglas

Het is een illusie om te denken dat jongeren die nu in de 075-aanpak zitten makkelijk een baan zullen krijgen. Als ze zich aan de wet houden is dat al een mooi resultaat, zegt pedagoog Ido Weijers.

Weijers is door Zaanstad aangetrokken om onderzoek te doen naar het effect van de aanpak. In dat programma werkt Zaanstad zeer nauw samen met politie en hulpverleners met als doel jongeren uit de criminaliteit te trekken en om de broertjes en zusjes weg te houden bij de misdaad.

Formeel is de aanpak een jaar geleden start, in de praktijk is het een half jaar geleden pas echt begonnen.

Er zijn nu dertien jongeren uit elf gezinnen die op de lijst staan.
Wie in het programma 075 terecht komt, kan bijna niets ongezien doen. Hulpverleners, wijkagenten en ambtenaren overleggen tot op detailniveau en weten alles over de dertien jongeren.

Als er sprake van is dat een van de dertien betrokken is bij een delict, krijgt die zaak bij de recherche meteen prioriteit, zegt politiechef Sherwin Tjin-Asjoe. ,,Wij hebben zelfs een ’075-er van de maand’. Dan voel je dat 220 mensen hun ogen op je gericht hebben.

,Het idee is om een bestaan in de criminaliteit zo onaantrekkelijk mogelijk te maken.’’
Dat lukt, zegt Noura Ait Zaid, manager van de 075-aanpak.

,Er zijn jongeren die vragen wat ze moeten doen om niet op de lijst te komen. Dat willen ze echt niet. Het frappante is dat ze dat dan vragen aan iemand die partner van ons is.’’ Zaanstad heeft Ido Weijers gevraagd de aanpak te onderzoeken. De gemeente wil weten wat de resultaten zijn en hoe de methode verbeterd kan worden. Weijers schat dat hij het project daarvoor de komende 24 tot 30 maanden gaat volgen voor hij met adviezen komt.

Maar hij waarschuwt voor te hoog gespannen verwachtingen. ,,Als van de dertien jongeren op de lijst er een paar gaan werken en een paar naar school gaan, is dat een heel goed resultaat. Je moet al heel blij zijn als ze zich gedeisd houden.’’
Die verwachting heeft te maken met de jongeren zelf, maar komt ook voort uit het verdwijnen van sociale werkvoorziening en de geringe bereidheid van werkgevers om de groep een kans te geven.

Met name de eis van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) werkt belemmerend.


Heel veel geduld!

Bron: NHD

Gerelateerde onderwerpen hierover:

Persbericht 4 oktober gemeente Zaanstad

Voorkomen dat jongeren in korte tijd afglijden van ‘herrieschopper naar crimineel’. Met dat doel voor ogen hebben de gemeente Zaanstad en het Zorg & Veiligheidshuis de handen ineen geslagen en de 075-aanpak opgezet samen met alle netwerkpartners. 

Helaas is het zo dat jongeren zich steeds vaker schuldig maken aan criminele activiteiten zoals diefstal, beroving, inbraak of ernstige geweldsdelicten. In het voorjaar van 2018 is door de burgemeester opdracht gegeven om te investeren in een aanpak voor jongeren met een strafrechtelijke achtergrond die mogelijk afglijden in de criminaliteit.

075 aanpak?

Ga voor meer informatie naar de website www.075aanpak.zaanstad.nl https://075aanpak.zaanstad.nl/