Zorgen om wapenbezit onder jongeren

Zaanstad gaat zich nog meer richten op talent en dit probleem te lijf (blijven) gaan
De media schreven uitgebreide artikelen over dit verontrustende onderwerp: steeds meer jongeren hebben een wapen op zak.

Bericht van Facebook burgemeester Jan Hamming

Dit is iets waar ik me grote zorgen over maak.

Mijn grootste goede voornemen voor 2023: samen dit probleem te lijf gaan!

Ik zeg nadrukkelijk samen.

Want dit is iets wat je als samenleving moet doen.

Met partners zoals het onderwijs en de politie.

Met ouders.

En natuurlijk met jongeren zelf.

De regels zijn duidelijk: wapens mogen en kunnen niet.

Elk mes in de zak van een jongere is er één teveel.

Hier moeten we streng op handhaven.

In naam van alle slachtoffers van wapengeweld.

En tegelijk moeten we ons meer richten op talent.

Wij richten ons vaak op dat wat niet goed gaat.

Wij zien het kind dat de taal niet goed beheerst.

Wij zien het kind dat overlast veroorzaakt.

En wat je aandacht geeft groeit.

Het risico bestaat dat de donkere kant van de samenleving grip krijgt op onze jongeren.

Mijn visie is dan ook: niet alleen kijken naar problemen, maar vooral naar talenten.

Zorgen dat elk Zaans kind gelijke kansen heeft op een mooie toekomst.

Dat kan door te investeren in onderwijs, cultuur en sport.

Onderwijs is het beste tegengif tegen werkloosheid.

Cultuur het beste tegengif tegen intolerantie en onbegrip.

En sport het beste tegengif tegen rondhangen, vandalisme en zelfs criminaliteit.

Streng op de grenzen van de rechtstaat.

Alle ruimte en vrijheid daarbinnen om kampioen te worden van je eigen dromen.

Gemeente Zaanstad

Politie Basisteam Zaanstreek