Buurtpreventie Zaanstad

Wie zijn wij?

Wees alert

Wij zijn vrijwilligers van ‘Buurtpreventie Zaanstad’. Wij zijn herkenbaar aan onze gele hesjes met opdruk. In samenwerking met de gemeente en de politie zetten wij ons in voor de veiligheid in de wijk.


Wat doen wij?

Wij lopen regelmatig door de wijk en attenderen buurtbewoners op inbraak gevoelige situaties; zoals bijvoorbeeld donkere huizen of open ramen en deuren. Ook houden wij buurtbewoners op de hoogte van actuele zaken en geven wij tips over inbraak preventie via Facebook (Wijknaam Buurtpreventie)


Wie kan er lid worden?

Iedereen kan lid worden, zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom in onze teams. Wel is het gewenst dat een teamlid van onbesproken gedrag is.


Wat vragen we van u?

  • Advies geven aan buurtbewoners als het gaat om het voorkomen van inbraken e.d. Tijdens de preventierondes kaartjes met aanbevelingen voor bewoners in brievenbus doet.
  • Promoten van Buurtpreventie bij buurtgenoten. Dat u van tijd tot tijd een ronde in uw eigen wijk loopt.
  • Kapot straatmeubilair, lantaarnpalen, afvaloverlast melden via het meldpunt slim melden van de gemeente.

Bij het lopen van de rondes in de buurt wordt het in bruikleen verstrekte hesje van Buurtpreventie gedragen.


Hoe dikwijls gaat een deelnemer in de wijk een rondje lopen?

Daar is iedereen vrij in of hij/zij wel of niet mee loopt of fietst.

De teams lopen minimaal met twee personen.

Via uw (wijk) Whats-app groep krijgen leden een uitnodiging om een preventieronde te lopen door de buurt. Uiteraard bepaalt men zelf of je mee kunt/wilt lopen of niet.

Het is immers op vrijwillige basis.

Zie ook deze video


Geen knokploegen

Buurtpreventie heeft alles te maken met het openhouden van de ogen en oren zonder enkel risico te nemen.

Gemeenten en politie zijn over het algemeen tevreden over de samenwerking met buurtpreventieteams. Buurtpreventieprojecten zijn een belangrijke bron van informatie, wat gerichte inzet van politie ten goede komt. Ook dragen buurtpreventieteams bij aan meer meldingen en dit leidt weer tot meer aanhoudingen.


Aanmelden?

Wilt u ook uw steentje bijdragen aan een veilige buurt of wilt u een keer meelopen met één van onze preventieteams? Aanmelden voor in u eigen wijk kan hier.


Na uw aanmelding krijgt u een hesje en een zaklamp. Deze middelen blijven eigendom van de gemeente en dienen bij beëindiging van deelname weer ingeleverd te worden. Tijdens de voetronde let u op alle mogelijke problemen zoals defecte straatverlichting, gedumpt afval, of ongewenst (crimineel en overlastgevend) gedrag. Door tijdens uw ronde met bewoners in gesprek te gaan werkt u mee aan verbetering van de onderlinge contacten. Na iedere ronde rapporteert u alle bevindingen aan de coördinatoren van uw team, ook wanneer er geen bijzonderheden zijn.

Bekijk ook onze nieuwspagina…


Houd uw wijk veilig. Deel buurtpreventie Zaanstad met uw buurtgenoten !
  •  
  •  
  •