buurtteam

BUURTPREVENTIE TEAMS

De buurtpreventieteams bestaan uit vrijwilligers en coördinatoren, die met enige regelmaat door de wijken lopen en uitkijken naar verdachte situaties, inbraak gevoelige panden/ huizen, losliggende trappen/ladders, openstaande ramen deuren, schuren, poorten, open autoramen, sleutels in deuren. Ook wordt gelet op fietsen, scooters en brommers die niet op slot staan.

Wie kan er lid worden?

Iedereen kan lid worden, zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom in onze teams. Wel is het gewenst dat een teamlid van onbesproken gedrag is.

Wat vragen we van u?

  • Advies geven aan buurtbewoners als het gaat om het voorkomen van inbraken e.d. Tijdens de preventierondes flyers met aanbevelingen voor bewoners in brievenbus doet.
  • Promoten van Buurtpreventie bij buurtgenoten. Dat u van tijd tot tijd een ronde in uw eigen wijk loopt.
  • Kapot straatmeubilair, lantaarnpalen, afvaloverlast melden via het meldpunt slim melden van de gemeente.
    Bij het lopen van de rondes in de buurt wordt het in bruikleen verstrekte hesje van Buurtpreventie gedragen.

Hoe dikwijls gaat een deelnemer in de wijk een rondje lopen?

Daar is iedereen vrij in of hij/zij wel of niet mee loopt of fietst.
De teams lopen minimaal met twee personen. Via een Whats-app groep krijgen de leden je een uitnodiging om een preventieronde te lopen door de wijk. Uiteraard bepaalt men zelf of ze mee kunnen/willen lopen of niet. Het is immers op vrijwillige basis.

Geen knokploegen

Buurtpreventie heeft alles te maken met het openhouden van de ogen en oren zonder enkel risico te nemen.

Samenwerking

Ons streven is een stevig netwerk te creëren in geheel Zaanstad. Momenteel zijn er meer dan 80 vrijwillige teamleden actief in verschillende wijken. Er is nauw contact met de wijkagenten en buurt-App groepen, die soms ook meelopen.

Wilt u ook deelnemer worden….? Meld u hier aan! Kijk ook even op uw wijkpagina ook daar kunt u zich aanmelden.

Na uw aanmelding krijgt u een hesje en een zaklamp. Deze middelen blijven eigendom van de gemeente en dienen bij beëindiging van deelname weer ingeleverd te worden. Tijdens de voetronde let u op alle mogelijke problemen zoals defecte straatverlichting, gedumpt afval, of ongewenst (crimineel en overlastgevend) gedrag. Door tijdens uw ronde met bewoners in gesprek te gaan werkt u mee aan verbetering van de onderlinge contacten. Na iedere ronde rapporteert u alle bevindingen aan de coördinatoren van uw team, ook wanneer er geen bijzonderheden zijn.

De teams van buurtpreventie Zaanstad en de buurt-App groepen worden gesteund door de gemeente en Politie van Zaanstad.

Houd uw wijk veilig, deel buurtpreventie Zaanstad zo veel mogelijk!