Wie zijn wij?

Wij zijn vrijwillige bewoners die zich inzetten voor de veiligheid van de wijken in Zaanstad. Onze teams zijn herkenbaar aan de gele hesjes met opdruk “Buurtpreventiezaanstad”. Gezamenlijk met App-groepen, Politie en gemeente Zaanstad.

Wat doen wij?

Wij lopen regelmatig door de wijk en attenderen buurtbewoners op inbraak gevoelige situaties; zoals bijvoorbeeld donkere huizen of open ramen en deuren. Ook houden wij buurtbewoners op de hoogte van actuele zaken en geven wij tips over inbraak preventie via Sociaal media.

Wie kan er lid worden?

Iedereen kan lid worden, zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom in onze teams. Wel is het gewenst dat een teamlid van onbesproken gedrag is.

Wat vragen we van u?

Dat u van tijd tot tijd een ronde, minimaal met 2 man in uw eigen wijk loopt of fietst.
Kapot straatmeubilair, lantaarnpalen, overlast melden via het meldpunt slim melden van de gemeente.

Waarom doen wij dit?

Wij zijn regelmatig te zien in de wijk, hierdoor blijven bewoners alerter, waardoor het niet meer aantrekkelijk is voor inbrekers.
Bewoners spreken ons soms aan over hun buurt problemen, wij proberen dit samen met hun op te lossen waardoor de samenhorigheid toeneemt.

Hoe dikwijls gaat een deelnemer in de wijk een rondje lopen?

Daar is iedereen vrij in of hij/zij wel of niet mee loopt of fietst.

De teams lopen minimaal met twee personen.

Via uw (wijk) Whats-app groep krijgen leden een uitnodiging om een preventieronde te lopen door de buurt. Uiteraard bepaalt men zelf of je mee kunt/wilt lopen of niet.

Wat zijn wij niet?

Buurtpreventie heeft alles te maken met het open houden van ogen en oren en gespitst zijn op verdachte situaties in de eigen woon- en leefomgeving. Maar het is zeker niet de bedoeling van buurtpreventie om “controle” uit te oefenen of inbreuk te maken op het privé leven van anderen. Buurtpreventieleden zijn “gewone” burgers. Zij nemen geen enkel risico en hebben dezelfde taken, bevoegdheden en maatschappelijke verantwoordelijkheid als iedere andere bewoner.
Buurtpreventieteams zijn geen burgerwachten!

Doe mee met buurtpreventie!

Kies uw wijk op u aan te melden:

https://buurtpreventiezaanstad.nl/rooswijk-buurtpreventie/
https://buurtpreventiezaanstad.nl/rosmolenwijk-buurtpreventie/
https://buurtpreventiezaanstad.nl/westerkoog-buurtpreventie/
https://buurtpreventiezaanstad.nl/buurtpreventieteam-westzaan
https://buurtpreventiezaanstad.nl/wormerveer-buurtpreventie/
https://buurtpreventiezaanstad.nl/zaandam-noord-buurtpreventie/
https://buurtpreventiezaanstad.nl/buurtpreventie-team-zaandam-west/
https://buurtpreventiezaanstad.nl/buurtpreventieteam-zaandam-zuid/

Doel van buurtpreventie is het creëren en in stand houden van een veilige en leefbare buurt waar sprake is van een goede sociale cohesie. Bewoners, politie en gemeente zorgen er in die buurt samen voor dat bepaalde vormen van criminaliteit zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde, maar in bijzonder woninginbraken worden bestreden. Dit kan door extra op te letten en meer betrokken te zijn bij de straat, buurt of de wijk waar men woont.


Veiligebuurt
De veiligebuurt – App is een landelijke gratis App zonder reclame. die automatisch berichten krijgt van Politie, Burgernet en Amber-alert uit jou buurt. Ook kan je zelf meldingen over verdachte situaties in jou buurt maken.

Of wil je liever bij een Buurt-App aansluiten, kijk dan hier even.

Uw buurt veilig houden

Weest alert

kunt u doen door een oogje in het zeil houden en alert te zijn, bijvoorbeeld tijdens het wandelen of het uitlaten van uw huisdier.

U kent uw eigen buurt goed en herkent daardoor de problemen uit uw omgeving. Ook de vrijwillige leden van Buurtpreventie Zaanstad zorgen voor extra ‘ogen en oren’ om woninginbraak en andere vormen van overlast te signaleren.

VUURWERK AFSTEKEN

Voor vuurwerk afsteken buiten de toegestaane tijden kan je een boete krijgen van € 100 en een aantekening in het strafblad. Afhankelijk van de vuurwerkovertreding kunnen de boetes of straffen flink hoger worden.
Zet overgebleven vuurwerk of vuurwerkafval 24 uur in een emmer water. Laat het vuurwerkafval daarna even uitlekken. Dan kan het bij het restafval.

Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones in Zaanstad

Meer hierover…

U kunt ons ook volgen op:

wat te doen bij woninginbraak Aangifte doen en dan? - Is er bij je ingebroken en zijn de inbrekers er al vandoor? Doe dan direct aangifte. Je kunt dan de…
Pagina delen