Wie zijn wij?

Wij zijn vrijwillige bewoners die zich inzetten voor de veiligheid van de wijken in Zaanstad. Onze teams zijn herkenbaar aan de gele hesjes met opdruk “Buurtpreventiezaanstad”. Gezamenlijk met App-groepen, Politie en gemeente Zaanstad.

Wat doen wij?

Wij lopen regelmatig door de wijk en attenderen buurtbewoners op inbraak gevoelige situaties; zoals bijvoorbeeld donkere huizen of open ramen en deuren. Ook houden wij buurtbewoners op de hoogte van actuele zaken en geven wij tips over inbraak preventie via Sociaal media.

Wie kan er lid worden?

Iedereen kan lid worden, zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom in onze teams. Wel is het gewenst dat een teamlid van onbesproken gedrag is.

Wat vragen we van u?

Dat u van tijd tot tijd een ronde, minimaal met 2 man in uw eigen wijk loopt of fietst.
Kapot straatmeubilair, lantaarnpalen, overlast melden via het meldpunt slim melden van de gemeente.

Waarom doen wij dit?

Wij zijn regelmatig te zien in de wijk, hierdoor blijven bewoners alerter, waardoor het niet meer aantrekkelijk is voor inbrekers.
Bewoners spreken ons soms aan over hun buurt problemen, wij proberen dit samen met hun op te lossen waardoor de samenhorigheid toeneemt.

Hoe dikwijls gaat een deelnemer in de wijk een rondje lopen?

Daar is iedereen vrij in of hij/zij wel of niet mee loopt of fietst.

De teams lopen minimaal met twee personen.

Via uw (wijk) Whats-app groep krijgen leden een uitnodiging om een preventieronde te lopen door de buurt. Uiteraard bepaalt men zelf of je mee kunt/wilt lopen of niet.

Wat zijn wij niet?

Buurtpreventie heeft alles te maken met het open houden van ogen en oren en gespitst zijn op verdachte situaties in de eigen woon- en leefomgeving. Maar het is zeker niet de bedoeling van buurtpreventie om “controle” uit te oefenen of inbreuk te maken op het privé leven van anderen. Buurtpreventieleden zijn “gewone” burgers. Zij nemen geen enkel risico en hebben dezelfde taken, bevoegdheden en maatschappelijke verantwoordelijkheid als iedere andere bewoner.
Buurtpreventieteams zijn geen burgerwachten!

Doe mee met buurtpreventie!


Pagina delen