Peldersveld Hoornseveld buurtpreventieteam

Nieuwe leden.

Voor ons buurtpreventieteam Pelders/Hoornseveld zijn wij op zoek naar extra leden.

Heb je tijd en zin om eens per week (of eens per twee weken) mee te lopen door de wijk en actief je ogen en oren open te zetten en je in te zetten voor de veiligheid van de buurt?

Een uurtje gezellig met elkaar wandelen is bovendien goed voor uw conditie, tevens leert u uw wijkgenoten beter kennen.

  Aanmeldformulier

  Voornaam*

  Achternaam*

  Adres (niet verplicht)

  Postcode-Woonplaats (niet verplicht)

  Geboortedatum (niet verplicht)

  Email-adres*

  Mobiel nummer.*

  Bijzonderheden.*

  U kunt hieronder een keuze maken.

  Link naar aanmeldformulier

  Wijkagent

  Een wijkagent doet van alles. Hij is bezig met de totale politiezorg binnen zijn of haar wijk. Denk aan de aanpak van sociale problemen, zoals overlast gevende jongeren, milieudelicten en criminaliteit. De wijkagent krijgt daarbij natuurlijk wel hulp van andere collega’s, maar uiteindelijk is hij/zij wel het aanspreekpunt voor de wijk. Een wijkagent werkt dan ook veel samen met de gemeente en met maatschappelijke organisaties die ook werkzaam zijn in de wijk.

  Handhaving (Boa)

  Boa is de afkorting voor Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar, ook wel bekend als handhaver. De Boa is een medewerker van de gemeente en helpt bij het aanpakken van kleine ergernissen zoals overlast in uw leefomgeving waaronder ook hondenpoep, zwerfvuil, vandalisme en foutparkeren.

  Wie zijn wij?
  Wij zijn vrijwilligers van het buurtpreventieteam Zaanstad. Wij zijn herkenbaar aan onze gele hesjes met opdruk. Wij zijn gewone burgers die de veiligheid in de wijk erg belangrijk vinden.
  Wat doen wij?

  Wij lopen regelmatig door de wijk en houden onze ogen en oren open. Tijdens onze rondes attenderen wij buurtbewoners op inbraakgevoelige situaties. Hierbij kunt u denken aan donkere huizen, open ramen of deuren, maar ook een fiets die niet op slot staat. Via Facebook, onze website en Twitter, houden wij onze medebewoners op de hoogte met tips over inbraakpreventie en actuele zaken omtrent veiligheid.

  Contact
  Wilt u ook uw steentje bijdragen aan een veilige buurt of wilt u een keer meelopen met één van onze preventieteams? Meldt u zich dan aan.

  Vriendelijke groet,

  uw wijk coördinators Roeland en Nathalie

  Contact via e-mail: peldersveld@buurtpreventiezaanstad.nl


  App-groepen

  Al onze leden zijn ook actief bij buurtpreventie App-groepen.

  Zaanstad pakt woonfraude en criminaliteit aan


  maandag 21 september 11:38 – 2020

  Zaanstad gaat de strijd aan met woonfraude, met name in de Zaandam-Zuid, Peldersveld en Poelenburg in Zaandam. Inwoners van deze buurten hebben bij de gemeente aangegeven hier flinke overlast van te ervaren. Bovendien is er vaak sprake van illegale en onveilige woonsituaties. De komende periode gaat de gemeente op de plekken waar deze problemen het meest spelen, samen met enkele partners, hier de strijd mee aan.
  “Plan van aanpak voor Zaandam-Zuid, Peldersveld en Poelenburg”

  Stuk voor stuk bijzondere buurten met veel potentie”, noemt burgemeester Jan Hamming de plekken waar de gemeente aan de slag gaat. “Het zijn plekken met karakter en met kleurrijke bewoners die allemaal willen dat hun kinderen fijn en veilig kunnen opgroeien. Nu staat criminaliteit dat regelmatig in de weg. Dat hebben we van veel verschillende bewoners gehoord. Dat is voor ons onacceptabel. Wij gaan de strijd aan met allerlei illegale zaken die hier plaatsvinden, te beginnen bij woonfraude. Later dit jaar zullen we nog meer acties aankondigen. De tijd dat alles kan en mag is voorbij. Mensen die strafbare feiten plegen, pakken we aan. Iedereen moet zich veilig voelen in zijn eigen wijk. We willen de bewoners van deze wijken de kansen geven die ze verdienen, kansen om het beste uit zichzelf te kunnen halen.”
  Woonfraude

  “Een fatsoenlijke woonsituatie is een belangrijke basis om jezelf te ontwikkelen en goed mee te kunnen doen in de samenleving”, zegt wethouder Songül Mutluer. “We horen buurtbewoners klagen over woningen die worden ingezet voor kamerverhuur, soms wonen er meerdere gezinnen of wel tien individuen, vaak arbeidsmigranten, in een portiekflat. Bij deze woonsituaties ontstaat vuil-, parkeer- en geluidsoverlast. Wij nemen deze signalen zeer serieus en onderzoeken of de woonsituatie rechtmatig is. Zo niet, dan gaan we handhaven.”

  Vanuit de GGD en het Primair Onderwijs komen ook signalen over zorgelijke leefomstandigheden en de ontwikkeling van inwonende kinderen. Wethouder Songül Mutluer: “We zijn ons ervan bewust dat het kan gaan om bewoners die kwetsbaar zijn. We blijven bij het handhaven daarom ook alert op hulpvragen voor zorg of ondersteuning. Samen met de Sociale Wijkteams en Jeugdteams gaan we deze lijntjes zo goed mogelijk te leggen.”
  Werkwijze aanpak woonfraude

  In deze wijken is de ‘Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek’ (Wbmgp) van toepassing. Hierdoor is het verplicht om als bewoner een huisvestingsvergunning te hebben. Met de aanpak van woonfraude wil de gemeente ervoor zorgen dat deze regels worden nageleefd. Daarnaast is het verbeteren van de leefbaarheid een belangrijk doel. Het beter in zicht krijgen van de leefsituatie van kinderen van arbeidsmigranten is ook iets wat de gemeente wil bereiken met de aanpak. Bovendien hoopt de gemeente dat de meldingsbereidheid van inwoners toeneemt als ze zien dat er wel degelijk naar gehandeld wordt.
  Boetes

  De gemeente gaat eerst huiseigenaren en bewoners aanschrijven waar mogelijk sprake is van een illegale situatie. Vervolgens krijgt de eigenaar een ‘redelijke termijn voor herstel’ om de situatie te legaliseren. Gebeurt dat niet dan kan de gemeente zowel de bewoner (€415) als de eigenaar (van €4.000 – €20.500) een bestuurlijke boete opleggen.

  Bron: Rodi