Krommenie buurtpreventie

Wijkagent

Een wijkagent doet van alles. Hij is bezig met de totale politiezorg binnen zijn of haar wijk. 

Denk aan de aanpak van sociale problemen, zoals overlast gevende jongeren, milieudelicten en criminaliteit. De wijkagent krijgt daarbij natuurlijk wel hulp van andere collega’s, maar uiteindelijk is hij/zij wel het aanspreekpunt voor de wijk. Een wijkagent werkt dan ook veel samen met de gemeente en met maatschappelijke organisaties die ook werkzaam zijn in de wijk.

Krommenie

Krommenie Buurtpreventie
Kaart van Krommenie

Wat is een Buurtpreventieteam?

Wij zijn vrijwilligers van het buurtpreventieteam Zaanstad. Wij zijn herkenbaar aan onze gele hesjes met opdruk. Wij zijn gewone burgers die de veiligheid in de wijk erg belangrijk vinden.

Wat doen wij?

Wij lopen regelmatig door de wijk en houden onze ogen en oren open. Tijdens onze rondes attenderen wij buurtbewoners op inbraakgevoelige situaties. Hierbij kunt u denken aan donkere huizen, open ramen of deuren, maar ook een fiets die niet op slot staat. Via Facebook, onze website en Twitter, houden wij onze medebewoners op de hoogte met tips over inbraakpreventie en actuele zaken omtrent veiligheid.

Contact / Aanmelden

Wilt u ook uw steentje bijdragen aan een veilige buurt of wilt u een keer meelopen met één van onze preventieteams? Meldt u zich dan aan via het digitaal formulier.

uw wijkcoördinator Richard.

e-mail: krommenie@buurtpreventiezaanstad.nl

Vriendelijke groet,

Nieuws van de wijkagent

Houd uw wijk veilig, deel buurtpreventie Zaanstad zo veel mogelijk!