REANIMATIE

Kijk eerst of je het slachtoffer veilig kunt benaderen. Als het nodig is en lukt, breng het slachtoffer dan naar een veiligere plek, eventueel met “de rautekgreep”.

Reanimatie in stappen als de AED er (nog) niet is

1. Zorg voor een veilige omgeving en controleer het bewustzijn

 • Schud aan de schouders en vraag ‘Gaat het?’
 • Geen reactie? Dan is het slachtoffer bewusteloos.

2. Bel direct 112 (of laat iemand bellen)

 • Vraag om een ambulance en vertel dat het slachtoffer bewusteloos is.
 • Zet je telefoon op luidspreker en leg deze bij je in de buurt. De hulpverlener aan de telefoon zal je door de reanimatie begeleiden.
 • Laat een AED halen door een omstander. Is er geen omstander? Ga dan zelf een AED opzoeken.

Preventie van circulatiestilstand

Indien een slachtoffer zich onwel voelt kan dat wijzen op stoornis van het hart of de circulatie. Denk daarbij aan:

 • een drukkende pijn op de borst;
 • uitstralende pijn naar de armen, schouderbladen, hals, kaak of maagstreek;
 • zweten;
 • misselijkheid of braken.
 • Minder duidelijke signalen zijn:
 • pijn in de bovenbuik, kaak, nek of tussen de schouderbladen, zonder pijn op de borst;
 • kortademigheid;
 • extreme moeheid;
 • duizeligheid;
 • onrustig gevoel of gevoelens van angst;
 • snelle ademhaling.
 • Als meerdere signalen optreden of u twijfelt belt u 112.

De centralist zal door gerichte vragen de urgentie vaststellen.

3. Controleer de ademhaling

 • Til de kin op door twee vingers onder de kin te plaatsen en het hoofd naar achter te kantelen.
 • Kijk, terwijl je de kin omhoog houdt, naar de borstkas om te zien of deze omhoog komt.
 • Luister of je een ademhaling hoort en voel of je adem langs je wang voelt gaan.
 • Hoor je geen ademhaling? Start dan met reanimeren.

4. Begin met de reanimatie: de borstcompressies

 • Haak je handen in elkaar en zet ze midden op de borstkas.
 • Strek je ellebogen en breng je schouders recht boven je handen.
 • Druk het borstbeen loodrecht 5 tot 6 centimeter in.
 • Geef 30 borstcompressies in een tempo van 100 tot 120 keer per minuut. Het kan helpen om hardop te tellen.

5. Geef 2 beademingen

 • Maak de luchtweg vrij (kantel het hoofd en til de kin op) en knijp de neus dicht.
 • Adem normaal in, plaats je lippen rond de mond van het slachtoffer en sluit die goed af. Adem in één seconde gelijkmatig uit in de mond van het slachtoffer. Kijk daarbij uit je ooghoek of de borstkas van het slachtoffer omhoog komt.
 • Herhaal dit, zodat je totaal 2 beademingen geeft binnen 10 seconden.

6. Ga door met reanimatie

 • Blijf 30 borstcompressies en 2 beademingen afwisselen.
 • Ga door tot de AED er is.
 • Stop niet als de ambulance arriveert, maar ga door tot de ambulancezorgverleners zeggen dat je mag stoppen.

Reanimatie in stappen als de AED er is

1. Volg de aanwijzingen van de AED

 • Ontbloot de borstkas: onderbreek de borstcompressies zo kort mogelijk en activeer de AED.
 • Indien er een tweede hulpverlener aanwezig is, laat deze dan de AED aanzetten en de AED aansluiten, zodat je je kunt richten op borstcompressies en beademing.
 • Bevestig de elektroden op de ontblote borstkas.
 • Luister goed naar de AED en doe direct wat de AED zegt.
 • Zorg dat niemand het slachtoffer aanraakt als de AED het hartritme analyseert.
 • De AED kan vervolgens wel of niet een schokopdracht uitvoeren.

2. AED geeft een schokopdracht

 • Zorg dat iedereen afstand houdt van het slachtoffer wanneer de AED een schokopdracht uitvoert.
 • Start na de schokopdracht direct (weer) met 30 borstcompressies.

3. AED geeft geen schokopdracht

 • Ga direct door met 30 borstcompressies als de AED geen schokopdracht geeft.

4. Het slachtoffer komt bij

 • Als het slachtoffer op een gegeven moment weer spontaan beweegt, zijn ogen opent en normaal gaat ademen, controleer je de ademhaling. Als de ademhaling volledig normaal is, leg je het slachtoffer in de stabiele zijligging. Laat de al aangebrachte AED elektroden op het slachtoffer zitten.

EHBO in de praktijk leren?

Reanimeren kun je leren! In de vier uur durende cursus Reanimatie & AED van het Rode Kruis oefen je hoe je moet reanimeren en hoe je een AED moet gebruiken wanneer iemand een hartstilstand heeft.

Wissel elke 2 minuten als meerdere mensen kunnen reanimeren. Onderbreek de reanimatie steeds zo kort mogelijk.

Bekijk ook:

Pagina delen