Copyright

De gebruiker mag:

  • het werk kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren;
  • afgeleide werken maken;

onder de volgende voorwaarden:

  • naamsvermelding: de gebruiker dient de naam buurtpreventie Zaanstad te vermelden;
  • niet-commercieel: de gebruiker mag het werk niet zonder toestemming voor commerciële doeleinden gebruiken;
  • de gebruiker mag uitsluitend afstand doen van één of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende. 

Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.

Pagina delen