Slim melden

Slim Melden kan voor de volgende soorten meldingen worden gebruikt:

  • Openbare verlichting;
  • Afval;
  • Groen;
  • (Speel)voorzieningen;
  • Verkeer en bestrating;
  • Watergangen;
  • Riolering;
  • Bruggen, tunnels, viaducten en steigers;
  • Ongedierte.
Pagina delen