Overlast van buren?

Houd rekening met elkaar en voorkom overlast

Buren. We hebben ze allemaal. Boven, onder, links of rechts. In de meeste gevallen is het fijn om buren te hebben. Het houdt de buurt levendig en gezellig. Toch kan het zijn dat buren overlast veroorzaken. Vaak zijn ze zich er niet of onvoldoende van bewust. Gelukkig ligt de oplossing vaak binnen handbereik. Een vriendelijk praatje met uw buurman of -vrouw lost vaak meer op dan een melding.

Geluidsoverlast voorkomen

De meeste klachten komen voort uit lawaai, zoals harde muziek, blaffende honden, schreeuwende kinderen, luidruchtige mensen of het geluid van een boormachine, houd rekening met kleine kinderen van buren die vroeg naar bed gaan. In veel gevallen kan geluidsoverlast vrij makkelijk voorkomen worden. Door wat meer rekening met elkaar te houden. Zorg bijvoorbeeld dat het na 22.00 uur geheel stil is. Ga dan niet meer boren of stofzuigen en draai geen luide muziek meer.

Overlast buiten

Houdt u van gezellig roken, barbecueën met hout(skool) of een avondje rond de vuurkorf? Laat de buren niet meegenieten van uw rook. Rook is ook schadelijk voor de gezondheid. Let op waar u de vuurkorf of barbecue neerzet. Denk aan de windrichting en praat na 22.00 uur zachter zodat de buren rustig kunnen gaan slapen.

Hoe lost u overlast netjes op?

Tip 1: Wees vriendelijk. Ook als u ontzettend boos bent

Overlast levert vaak flinke frustratie op. Het is dan ook zeer verleidelijk de buren een koekje van eigen deeg te geven. Een giftige worst voor de buurhond, even stampen met de bezem tegen het plafond, zelf met de kettingzaag in de tuin van de buren aan de slag. Nee, dit is geen goed idee. U kiest dan voor de aanval en meestal maakt dit het conflict nog veel erger. Mensen reageren vaak symmetrisch op elkaar. Gaat u met gestrekt been erin? Dan gaat uw buurman u weer overtreffen. Uiteindelijk komt u dan bij de Rijdende Rechter terecht. En niemand wil bij de Rijdende Rechter terecht komen. Toch? Stel u dus (ondanks uw woede en frustratie) vriendelijk op. De kans dat uw buren dan meewerken is veel groter. 

Tip 2: Zoek medestanders: samen bent u sterker

Negeren uw buren uw vriendelijke verzoek iets aan de overlast te doen? Probeer eens verhaal te halen bij uw andere buren. Ondervinden zij ook dezelfde last van de buren? Wanneer u met meerdere mensen bent, wordt de situatie al stressvoller voor uw lastige buren. Tegen u alleen kunnen ze wel op. Maar niet tegen alle buren bij elkaar. U kunt ook samen gaan praten met de politie, woningbouwvereniging, VvE of gemeente. Zoek ook eens uit of uw gemeente een buurtbemiddelaar heeft. Dit is een initiatief van de politie in samenwerking met woningbouwcorporaties. Een getrainde vrijwilliger treedt dan op als bemiddelaar tussen buren om zo tot een oplossing te komen. Ruim twee derde van alle burenruzies wordt op deze manier opgelost. 

Tip 3: Niet schrijven, wel praten

Het is lastig om uw buren aan te spreken op de overlast. Vooral als u ze helemaal niet kent. De stap om uw klacht via een sms’je, e-mail of briefje te doen is dan ook kleiner dan dat u daadwerkelijk bij ze aanbelt. Toch is dit geen goed idee. Een klacht die u opschrijft komt soms totaal anders over dan wanneer u het zegt. Zo kan een vriendelijk bedoelde brief toch heel boos overkomen. Wanneer u voor uw buren staat, zien ze aan uw gezicht wat u echt bedoelt en zullen ze meer begrip tonen. Bovendien kan de buurman of buurvrouw in kwestie zichzelf verdedigen. Vind u het nog steeds lastig? Neem dan bijvoorbeeld een andere buurman mee en doe samen uw verhaal. 

Tip 4: Breng uw kritiek tactisch

Breng kritiek zo concreet en vriendelijk mogelijk. Spreek in de ik-vorm. Bijvoorbeeld: “Ik heb veel last van de harde muziek. Ik kan hierdoor niet in slaap komen.” Wanneer u in de aanval gaat en begint met: “Uw muziek staat te hard. U moet uw muziek zachter zetten”, zal een persoon zich gelijk willen verdedigen. Wanneer u het probleem bij uzelf houdt door de ik-vorm te gebruiken, komt het al heel anders over. Leg ook vriendelijk uit wat u nu van uw buren verwacht. Bijvoorbeeld: “Ik zou graag afspraken willen maken over de harde muziek. Wilt u deze na 22.00 uur zachter zetten in het vervolg?” U kunt er ook voor kiezen om de buren te vragen wat zij zelf voor oplossing in gedachten hebben. Gaat het bijvoorbeeld om een hoge boom in hun tuin die al uw zonlicht ontneemt? Vraag dan of zij hier een oplossing voor hebben. Misschien zeggen ze wel dat ze de boom willen snoeien. Geef ze het gevoel dat ze zelf de touwtjes in handen hebben. U zult zien dat mensen dan een stuk welwillender zijn.

Tip 5: Schakel een bemiddelaar in

Werken de eerste vier tips niet? Bekijk dan of een bemiddelaar of mediator kan helpen. Beter buren is een onafhankelijke, professionele bemiddelaar. Beter buren zorgt ervoor dat de situatie tussen u en de buren niet verslechtert. Beter buren is alleen mogelijk wanneer u en uw buren hier vrijwillig aan willen meedoen. Het Juridisch Loket kan u hier meer informatie over geven. Een VvE en woningcorporatie hebben vaak ook een bemiddelaar in dienst. Ook een wijkagent kan deze taak op zich nemen.

Tip 6: Neem contact op met de politie

De politie kunt u alleen inschakelen wanneer uw buren een strafbaar feit plegen of als de openbare orde wordt verstoord. In veel gemeenten is burengerucht strafbaar gesteld in de Plaatselijke Verordening (APV). Ook nachtelijk burengerucht is strafbaar. De politie maakt bij een strafbaar feit een proces-verbaal op of geeft een waarschuwing. Is dit niet genoeg, dan nemen ze bijvoorbeeld geluidsapparatuur of muziekinstrumenten in beslag. 

Tip 7: Stap niet zomaar naar de burgemeester of rechter

Bent u de overlast echt spuugzat? Dan mag u een gerechtelijke procedure starten. Of nu, met de nieuwe wet, uw burgemeester inlichten. Toch is het aan te raden om dit pas te doen als u alles al heeft geprobeerd (inclusief professionele bemiddeling). Wanneer u dit niet doet, heeft u kans dat de burgermeester en rechter dit alsnog opleggen. De Aso-wet is nog nieuw. Hoe deze procedure precies in gang wordt gezet is nog niet duidelijk.

Een rechtszaak daarentegen zet het conflict met uw buren op scherp. Het is nu echt oorlog. En wanneer u allebei in uw woning wilt blijven wonen, is dat het laatste wat u wilt. Verder heeft een rechtszaak alleen kans van slagen als u ook daadwerkelijk bewijs levert. Het is daarom aan te raden een dagboek bij te houden, waarin u alle overlast met data en tijden noteert. En als het even kan foto of videomateriaal en getuigen. De procedure van een rechtszaak duurt echter lang. U zit dus misschien nog maanden met de overlast. Daarom is een rechtszaak écht de allerlaatste optie.

Tot slot: Het zou in de wereld heel wat vrediger toegaan als men minder op elkaar zou letten en meer op elkaar zou passen.

Meldpunt Zorg en Woonoverlast

Wanneer neemt u contact op met het Meldpunt:

 • Als u zich zorgen maakt over iemand die dringend hulp nodig heeft maar er niet om vraagt.
 • Als er sprake is van multi- en/of complexe (gezins)problematiek.
 • Als er sprake is van ernstige (zelf)verwaarlozing.
 • Als er sprake is van ernstige vervuiling van huis of tuin.
 • Als er sprake is of vermoeden van psychiatrische of verslavingsproblematiek.

Meldt u de overlast liever telefonisch?

Heeft u moeite met het maken van een melding of gaat het om een noodsituatie? Bel dan met 14 075.
Na 17.00 uur of in het weekend belt u bij zéér urgente noodsituaties (bijvoorbeeld gevaar voor letsel), waarbij onmiddellijk actie is vereist, 075 – 670 17 01.

Bel 112 bij spoed of 0900 8844 als het geen spoedgeval is.

 • extreme last van lawaai, stank, vervuiling of agressie door buurtbewoners
 • intimidatie in uw buurt
 • buurtbewoners die zorg nodig hebben maar die niet krijgen
 • buurtbewoners die verward overkomen
 • vereenzaamde of verwaarloosde buurtbewoners
 • afwijkend gedrag

Wat gebeurt er met uw melding?

De medewerker van het meldpunt onderzoekt uw melding en verzamelt gegevens.
Hij bespreekt de melding met de juiste instanties. Het meldpunt werkt samen met de GGD, politie, woningcorporaties, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en verslavingszorg.
De medewerker maakt afspraken en zorgt dat iedereen zich eraan houdt.
Hij houdt u op de hoogte van de melding en geeft advies.

Bij verhuurder melden

Woont u in een huurwoning, hebt u last van uw buren en komt u er samen niet uit? Neem dan eerst contact op met de verhuurder van de woning. Als die u niet kan helpen, kunt u het Meldpunt Zorg en Woonoverlast inschakelen. U kunt ook contact opnemen met Stichting Beter Buren. Het kan handig zijn om een overzicht bij te houden van de overlast, voor het geval het tot een juridische procedure komt.

Of kijk of u terecht kunt bij het Advies- en meldpunt OGGZ van de GGD.


Overlast van jongeren en andere personen op straat

overlast door jeugd of rondhangende personen
Binnen de gemeente Zaanstad zijn plekken waar de jeugd of andere personen samenkomen en zich ophouden, ook wel gezegd hangplekken. Meestal gaat dat goed, maar niet altijd. Het kan natuurlijk voorkomen dat u als omwonende overlast ervaart van bovengenoemde overlastvormen. Meld deze overlast altijd. Door de overlast te melden wordt namelijk nog meer zichtbaar wat er speelt op straat en in de buurt. Melden kunt u doen op twee manieren: een melding maken of bellen (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur 14 075 of ‘s avonds en in het weekend de politie via 0900-8844). Uw melding komt bij het Sociaal Wijkteam terecht. Het sociaal wijkteam neemt contact met u op om de overlast te bespreken.

Meer overlast informatie vind u via de website van de gemeente.

Aso-wet

Op 1 juli 2017 is de ‘Aso-wet’ van kracht geworden. Mensen die langdurig overlast hebben van de buren kregen daarmee meer mogelijkheden om dit aan te pakken. Burgermeesters kunnen gedragsverandering nu direct afdwingen. Negeren de buren dit? Dan krijgen ze een flinke boete.

‘Eén op de drie Nederlanders ondervindt woonoverlast’

De aso-wet is een initiatief van de VVD. De wet vergroot de mogelijkheden om ook minder heftige overlast aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld geluidsoverlast zijn of huisvuil dat op de verkeerde plekken wordt gedumpt. Volgens VVD-Kamerlid Ockje Tellegen is deze nieuwe wet hard nodig. Eén op de drie Nederlanders ondervindt woonoverlast volgens haar. En niet alleen in de grote steden, maar juist in kleinere plaatsen maken buren elkaars leven flink zuur.

Burgemeester dwingt gedragsverandering af

De burgemeester speelt met de nieuwe wet een hoofdrol. Hij geeft uw asociale buren nu een officiële waarschuwing en mag gedragsverandering afdwingen. Werkt dit niet? Dan riskeren ze een boete of zelfs uithuisplaatsing. Voorwaarde is dat bemiddeling met de buren niets oplevert. Ook de eigenaars van airbnb-woningen kunnen met deze wet worden aangepakt.
Voor deze wet inging kregen aso-buren vaak helemaal geen straf, omdat er wettelijk weinig mogelijk was. “Rechters vinden uithuisplaatsing vaak te drastisch en leggen deze straf vrijwel nooit op”, zegt Tellegen. De vervelende buren konden vervolgens gewoon verder gaan met de buurt terroriseren. 

Wat kunt u doen vóórdat u de Aso-wet inzet?

Maar, ingrijpen van de burgemeester is dus uw laatste redmiddel om uw asociale buren aan te pakken. Eerst zult u het probleem zelf moeten oplossen. Gelukkig is er voor ieder probleem een oplossing.

Permanente geluidsoverlast 

Natuurlijk komt het wel eens voor dat uw buren bezig zijn met een verbouwing. Of ze hebben een feestje. Ook dan kunt u uiteraard hinder ondervinden van de harde muziek of de herrie van een boor. Maar deze geluidsoverlast is tijdelijk. U weet dat het snel ophoudt. Maar heeft u buren die iedere dag geluidsoverlast veroorzaken, of ieder weekend? Bijvoorbeeld door muziek of geruzie? Dan is het al een heel ander verhaal. 

Buren moeten altijd een beetje rekening met elkaar houden. Toch kan het voorkomen dat uw buren dat minder doen. Of helemaal niet. Uit onderzoek van de Universiteit van Reading blijkt dat mensen na ongeveer twintig minuten wennen aan geluiden tot en met 65 decibel (dit is te vergelijken met pratende mensen of achtergrondmuziek). Is het geluid harder en stoort het u echt iedere keer? Dan is de kans groot dat dit geluid nooit zal wennen en mag u het geluidsoverlast noemen. Zijn deze buren normaal fatsoenlijke mensen? Ga eens met ze in gesprek. Zorg er wel voor dat u dit niet doet op het moment dat u heel erg boos bent. Verman uzelf en ga er heen als u kalm bent. Pas dan kunt u op tactvolle wijze vertellen dat u last ondervindt van de harde muziek of hun naderende echtscheiding. Hebben de buren hier maling aan? Scrol dan snel door naar de tips. 

Geluidsoverlast door technische oorzaak

Soms heeft geluidsoverlast een technische oorzaak. In het geval van een huurwoning moet de verhuurder dit probleem voor u oplossen. Woont u bijvoorbeeld in een oude etagewoning waarvan de draagvloeren van hout zijn? Dan kunt u flink last hebben van de hoge hakken van de bovenbuurvrouw of van haar blaffende hond. U kunt in dit geval een verlaagd, vrij hangend plafond aanbrengen. Geluidsoverlast vanaf de zijkant, kunt u oplossen door de binnenmuren goed te isoleren. 

Geluidsoverlast van de blaffende buurhond

Wanneer uw buren een hond hebben, dan hoort u deze ongetwijfeld weleens blaffen. Soms blaft een hond echter overmatig en kunt u daar oprecht last van krijgen. Vooral als dit de hele dag doorgaat of als dit ’s nachts is. Volgens de wet moet u een zekere hoeveelheid geluid tolereren van huisdieren van uw buren. Zeker wanneer u in een stad woont. Pas als dit geluidsoverlast onredelijke niveaus bereikt, mag u naar de rechter stappen. Maar ook voor dit geldt: praat eerst eens met uw buren. Misschien weten ze helemaal niet dat de hond de hele dag staat te blaffen omdat ze overdag niet thuis zijn. Of misschien zijn ze al bezig de oplossing voor het blafprobleem. Werken uw buren niet mee? In dat geval mag u de overlast melden bij de gemeente of de politie. Ook wanneer de hond s’ nachts blijft door blaffen, mag u de politie bellen. De melding bij de politie kunt u later eventueel als bewijsstuk gebruiken. Heeft u het idee dat de buurhond wordt verwaarloosd of mishandeld? Bel dan de dierenpolitie. Woont u in een huurwoning? Dan kunt u de verhuurder of woningbouw hierop aanspreken. Heeft u een VvE? Dan zijn zij de aangewezen personen. Als dit allemaal niets oplevert, mag u naar de rechter stappen. Vraag in dit geval wel eerst advies aan een goede (burenrecht)jurist.

Overlast door openhaard of houtkachel

Het gebruik van openhaarden en houtkachels is weer populair. Niet alleen binnen, maar ook voor in de tuin. Ongeveer twintig procent van de Nederlandse huishoudens bezit een houtkachel of openhaard. Het stoken van hout levert soms overlast op voor de buren in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag. Oftewel: stookoverlast. Zo’n tien tot twaalf procent van de Nederlanders ondervindt overlast door stoken van hun buren. De Rijksoverheid heeft een hulpmiddel bedacht voor mensen die graag gebruikmaken van een kachel of openhaard. In dit document staat een stappenplan hoe ze kunnen stoken zonder overlast te veroorzaken. Maar u heeft last van de rook van uw buren, dus daar heeft u natuurlijk niets aan. In dat geval kunt u contact opnemen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van uw gemeente. De gemeente treedt dan op tegen de mensen die op hinderlijke wijze rook, stank of roet verspreiden. Ook kunt u de landelijke petitie ondertekenen tegen houtrook.

Overlast door bomen in de tuin van de buren

Ondervindt u serieuze hinder van de boom of bomen in de tuin van uw buren? Bijvoorbeeld omdat ze al het zonlicht uit uw tuin of woning houden? Of omdat ze uw uitzicht belemmeren? Of wordt de struik in de tuin van de buren nooit gesnoeid en wordt dit zo langzamerhand een doorn in uw oog? De eerste stap is om dit probleem voor te leggen aan uw buren. Neem uw buren mee en laat ze zien hoe het eruit ziet vanuit uw woning. Misschien vinden de buren uw bezwaar terecht en ondernemen ze zelf actie. Komt u er niet uit? Lees onderstaande tips dan eens door. Ga in elk geval niet zelf met de kettingzaag aan de slag! 

Meer hierover:

https://www.centraalbeheer.nl/magazine/wonen/burenetiquette-beatrijs-ritsema

Pagina delen