Bijeenkomst SWT Krommenie / Wormerveer

.

Op verzoek van de sociaal wijkteams Krommenie / Wormerveeer was er een 2 uur durende netwerkbijeenkomst wat ging over veiligheid in de wijk.

Ouderen voelen zich in de avond niet meer veilig op straat. mede door het zware vuurwerk. Vooral voor rondhangende jongeren met hoodies in groepjes op scooters zijn ze bang. Plekken waar weinig verlichting aanwezig is vermijden ze liever. De leden van buurtpreventie helpen om te zorgen dat de stukkunde straatverlichting gerepareerd word, en attenderen de bewoners op donkere plekken bij hun woning, die eigenlijk verlicht zouden kunnen worden (meestal lossen de bewoners dit dan zelf op). Wat kunnen we doen zodat iedereen zich veilig en vertrouwd voelt? In deze bijeenkomst werd er met elkaar over gesproken.

In deze bijeenkomst de volgende onderwerpen besproken.

  1. Veiligheid in de wijk
  2. Inbraakpreventie en Buurtpreventie
  3. Veiligheid binnenshuis
  4. Huiselijk geweld
  5. Digitale Veiligheid

Tijdens deze bijeenkomst gingen we in verschillende groepen uiteen .

Deze groepen bespraken de volgende onderwerpen:

  • Wat is jouw aandachtspunt mbt veiligheid?
  • Waar / hoe kun je samenwerken met elkaar?
  • Wat doe je nu al en hoe zou dat beter kunnen?

Samen met bewoners uit de wijk die aangaven wat de kernpunten waren wat betreft hun veiligheids gevoel in hun wijk, Het was een leerzame bijeenkomst waar we vooral elkaar leerde kennen. De samenwerking was leerzaam voor iedereen zodat we ruime inzichten kregen van wat er speelt en gaande is in de buurt.

Meld deze overlast altijd. Door de overlast te melden wordt namelijk nog meer zichtbaar wat er speelt op straat en in de buurt. Melden kan via een melding maken of door te bellen (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur 14 075 of ‘s avonds en in het weekend de politie via 0900-8844). Uw melding komt bij het Sociaal Wijkteam terecht. Het Sociaal Wijkteam neemt contact met u op om de overlast te bespreken.

Gerelateerde onderwerpen:

Veiligheidsbeleving – Het CCV

Pagina delen