Aardig zijn is gunstig voor je gezondheid!

Bumperkleven, het negeren van een caissière in de supermarkt, treiteren van OV-medewerkers, elkaar niet voor laten gaan in het verkeer, voordringen in de trein, geluidsoverlast, burenruzies, schelden en haatberichten op sociale media. Het gebeurt elke dag en veel te vaak. Vaak hebben we het niet eens door.

Besef dat het leven als een boemerang werkt.

Alles wat je een ander wenst komt bij vaak bij jou terug. Maar als jij een ander een compliment geeft, is de ander veel eerder bereid om ook het mooie in jou te benoemen.

Vriendelijk zijn heeft zo z’n gezondheidseffecten

Aardig zijn is gunstig voor je gezondheid.

De deur voor iemand openhouden, een bejaard persoon helpen bij het oversteken of aanbieden om de hond van je zieke buurman uit te laten. Zomaar een paar willekeurige daden van vriendelijkheid die een ander enorm kan waarderen. Het mooie is: jij hebt er ook nog wat aan, want aan vriendelijk zijn kleven een aantal voordelen.

Belang hechten aan het welzijn van anderen zonder daar iets voor terug verwachten, stimuleert het beloningscentrum van onze hersenen, zo hebben meerdere onderzoeken in de loop der jaren uitgewezen. De stofjes die daarbij vrijkomen kunnen zorgen voor een ultiem gevoel van geluk.

Zo heeft een onderzoek van de Universiteit van Michigan in 2010 eens aangetoond dat vrijwilligerswerk kan helpen bij het verminderen van stress en depressieve klachten.

Aardig zijn is gunstig voor je gezondheid.
Vriendelijk zijn heeft zo z’n gezondheidseffecten

Langer leven

Vriendelijk zijn kan helpen je langer te laten leven. Dat is misschien iets te kort door de bocht gezegd, maar wie aardig is naar anderen toe loopt minder kans op cognitieve beperkingen zoals vergeetachtigheid en apathie. Volgens onderzoekers heeft dat allemaal te maken met het feit dat vriendelijkheid bijdraagt aan het gevoel van saamhorigheid en verbondenheid. En dat kan volgens studies dan weer zorgen voor een gezonder en langer leven.

Lagere bloeddruk

Weer een ander onderzoek heeft aangetoond dat het doen van een donatie goed is voor de bloeddruk en de gezondheid van het hart verbetert. Onderzoekers van onder meer de Universiteit van Harvard en de Universiteit van British Columbia vroegen een groep mensen om veertig dollar aan zichzelf uit te geven. Een andere groep werd gevraagd om veertig dollar aan een ander uit te geven. Wat bleek? Aan het eind van de zes weken durende studie hadden de mensen die het geld niet aan zichzelf hadden besteed, een lagere bloeddruk. Volgens de onderzoekers waren de gezondheidsvoordelen net zo groot als die van gezond eten en genoeg bewegen.

Minder pijn

Aardig zijn schijnt pijn te verminderen. De Universiteit van Princeton ontdekte dat mensen die geld doneren aan anderen minder gevoelig zijn voor pijn. Dit werd onder meer getest door de proefpersonen te onderwerpen aan lichte elektrische schokjes. Ook bleek dat hoe behulpzamer men zichzelf vond, hoe minder pijn ze ervoeren.

Geluk

In het Verenigd Koninkrijk ontdekten onderzoekers dat vriendelijk zijn al binnen drie dagen geluk kan stimuleren. Voor de studie werden mensen in drie groepen verdeeld: de eerste groep moest elke dag een vriendelijke daad verrichten; de tweede groep probeerde een nieuwe activiteit en de derde groep deed niets. De groepen mensen die aardig waren geweest voor anderen bleken het gelukkigst.

Creatief

Hoe creatiever je bent in je vriendelijkheid, hoe meer dat bijdraagt aan je geluk. De Amerikaanse geluksonderzoekers Sonja Lyubomirsky en Kennon Sheldon ontdekten dat mensen die gedurende een week verschillende verschillende vriendelijke dingen deden, een grotere toename in geluk vertoonden dan degenen die steeds weer dezelfde activiteit uitvoerden.

Oordeel niet over anderen, respecteer iedereen.

Wees gewoon aardig tegen de mensen die je dagelijks ontmoet. Groet zomaar iemand, ook al ken je hem/haar helemaal niet. Geloof me, het geeft je ook nog een goed gevoel. #positiviteit

spreek mensen aan op onaardig gedrag!

Meer lezen:

Pagina delen