Blijvende schade door lachgas

lachgas kan blijvende schade veroorzaken. Bij langdurig gebruik kunnen neurologische stoornissen optreden. Wie veel lachgas gebruikt, kan een dwarslaesie krijgen.

Keurloze, zoet geurende en smakende gas in ballonnen of zakjes en inhaleren. Vrijwel direct ontstaat een bewustzijnsdaling die een beetje lijkt op dronkenschap: gebruikers ervaren een gevoel van bijna-bewustzijnsverlies, duizelingen en evenwichtsstoornissen. De risico’s van lachgas worden vaak onderschat. Zo kan er zuurstoftekort ontstaan met hersenschade als gevolg. Ook kunnen de longen van de gebruiker bevriezen en kunnen neurologische stoornissen optreden.

Toen Chantal naast haar bed viel en niet meer kon lopen, wist ze genoeg: ‘Lachgas maakt alles kapot’

Twintig kilo lachgas ging er soms op een avond doorheen. Ondanks meerdere waarschuwingen van neuropsychologen, agenten én haar eigen lichaam, bleef Chantal (21) aan de lachgasballonnen lurken. Drie jaar lang loog en bedroog ze, tot de Amersfoortse plots niet meer kon lopen. ,,Ik heb spijt, al is dat misschien te laat. Niemand weet hoe dit zich herstelt.”

Lees hier het hele (Premium artikel van A.D.) verhaal.

Korte termijn risico’s

 • Bevriezen van longen
  De manier waarop lachgas gebruikt wordt, is zeer belangrijk. Lachgas mag nooit rechtstreeks vanuit de gasfles geïnhaleerd worden. Dit kan levensgevaarlijk zijn omdat het gas dan zo koud is dat de longen kunnen bevriezen. Ook lippen, neus en stembanden kunnen bevriezen.
 • Zuurstoftekort in de hersenen
  Lachgas kan leiden tot zuurstoftekort in de hersenen. Daarbij kun je concentratiestoornissen of hoofdpijn krijgen, duizelig worden, je evenwicht verliezen, verward zijn, misselijk worden, last hebben van gevoelloosheid of tintelingen of flauwvallen. Het risico is dat je hard kunt vallen.
 • Gevolgen zwangerschap
  Als je zwanger bent, kan lachgas een zuurstoftekort bij de baby veroorzaken. Dit heeft ernstige gevolgen voor de baby. Spontane abortus of ernstige geboorteafwijkingen kunnen optreden.
 • Verkeer
  Deelname aan verkeer na gebruik van lachgas is zeer gevaarlijk. Je kunt nog uren onoplettend blijven.
 • Verkoudheid
  Wanneer iemand verkouden is zit het hoofd verstopt. Wanneer dan lachgas wordt gebruikt is er sprake van extra druk in het hoofd en is er een kans dat het trommelvlies kan springen. Dit kan leiden tot oorpijn en blijvende gehoorschade.

Lange termijn risico’s

 • Neurologische stoornissen
  Bij langdurig chronisch gebruik (maanden of jarenlang bijna dagelijks gebruik) kunnen neurologische stoornissen optreden. Dit komt doordat lachgas de werking van vitamine B12 blokkeert. Symptomen van een tekort aan vitamine B12 zijn tintelingen in tenen en vingers. Veganisten (en in mindere mate vegetariërs) moeten extra behoedzaam zijn.
 • Blokkade glutamaat receptor
  Lachgas blokkeert de glutamaat receptor. Hierdoor kan hersenschade ontstaan. Narcose met lachgas aan jonge kinderen wordt daarom afgeraden.
 • Lachgas en het jonge brein
  Het is nog onbekend wat het effect van lachgas is op het jonge (puber)brein. Gezien het jonge brein nog in ontwikkeling is, en van andere middelen bekend is dat dit van invloed is op de ontwikkeling van het brein, is voorzichtigheid geboden.
 • Invloed andere stoffen 
  Sinds 2000 bestaat het vermoeden dat er kleine hoeveelheden van andere stoffen in lachgaspatronen kunnen zitten. Daarnaast kunnen minuscule stukjes metaal van de patroon zelf meekomen in een ballon. Het is onbekend wat dit betekent voor de gezondheid.
Lachgas de gevolgen
Bron: https://www.novadic-kentron.nl/aanbod-novadic-kentron-tweede-kwartaal-2017/

Neuroloog Vincent Kwa waarschuwt: lachgas kan blijvende schade veroorzaken

De neurologische schade komt door het gebrek aan vitamine B12, een stof die door lachgas in het lichaam wordt afgebroken. Wie veel lachgas gebruikt, krijgt een steeds groter tekort en daar kunnen de zenuwen dus last van houden.

Berichten

Algemene plaatselijke verordening (APV) Zaanstad 

Artikel 2:48a verkoop en gebruik van lachgas

 • 1.Onder lachgas wordt verstaan: (distikstofmonoxide, N2O), een anorganische verbinding van stikstof en zuurstof met als bruto formule N2O, waarvan de verkoop en het gebruik – al dan niet in combinatie met gaspatronen, ballonnen, (slagroom)spuiten of een tank – voor recreatieve doeleinden plaatsvindt.
 • 2.Het is verboden op openbare plaatsen en in voor publiek openstaande gebouwen lachgas te gebruiken als dit gepaard gaat met gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- en leefklimaat aantasten of anderszins overlast veroorzaken.
 • 3.Het is verboden op openbare plaatsen en in voor publiek openstaande gebouwen, die deel uitmaken van een door de burgemeester aangewezen gebied, lachgas te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of al dan niet tegen betaling aan te bieden.

Bron: Algemene plaatselijke verordening (APV) Zaanstad

Pagina delen