Aangifte doen en dan?

Ik ben slachtoffer: moet ik aangifte doen?

Bent u bijvoorbeeld slachtoffer van zakkenrollerij? Of zijn uw spullen vernield of bent u mishandeld? Dan hebt u altijd het recht om aangifte te doen, maar dat is niet verplicht. Van ernstige misdrijven, zoals moord, doodslag of ontvoering moet u aangifte doen. Als de politie heeft vastgesteld dat wat u heeft meegemaakt vrijwel zeker strafbaar is, dan kunt u aangifte doen. U kunt ook  besluiten om alleen een melding te doen bij de politie. U bent degene die hierover beslist. Na een aangifte begint de politie een strafrechtelijk onderzoek. Na een melding gebeurt dit niet automatisch.

Wat zijn mijn rechten als slachtoffer?

Als u slachtoffer bent of nabestaande bent van een overleden slachtoffer heeft u rechten. Ook als u niet in Nederland woont of geen verblijfsstatus heeft. Uw rechten zijn:

 • Recht op informatie; Niet alleen op informatie over uw rechten, maar ook over het doen van aangifte en wat er daarna met uw zaak gebeurt. Als u dat wilt dan houden de politie en het Openbaar Ministerie u op de hoogte van uw zaak. Heeft u vragen over hoe het nu verder gaat met uw zaak? Bel dan de politie of het Openbaar Ministerie. Zijn er spullen van u in beslag genomen? Dan heeft u recht op informatie hierover.
 • Gratis hulp; U kunt voor gratis hulp, advies en informatie terecht bij een aantal organisaties, bijvoorbeeld Slachtofferhulp Nederland. Slachtofferhulp Nederland kan u helpen op juridisch, praktisch en emotioneel gebied.
 • Bescherming; Bent u bang voor uw veiligheid? Bijvoorbeeld dat u nog een keer slachtoffer wordt? Praat hier dan over met de politie of de officier van justitie. Samen met u bekijken zij wat ze kunnen doen om u te beschermen en ook wat u zelf kunt doen. Besluit u om aangifte te doen? U kunt de politie bijvoorbeeld vragen of zij uw naam en adres niet in uw aangifte zetten.
 • Aangifte doen; Iedereen mag bij de politie aangifte doen van een strafbaar feit. Ook minderjarigen. U kunt op verschillende manieren aangifte doen. Bijvoorbeeld via internet of telefoon. Voordat u aangifte doet, krijgt u informatie over wat er gebeurt tijdens uw aangifte en daarna.
 • Bijstand; U mag zich altijd laten bijstaan door een advocaat, bijvoorbeeld tijdens de aangifte of strafzitting. In een aantal gevallen is een advocaat gratis. Wilt u zich laten bijstaan door iemand anders, bijvoorbeeld een vriend, familielid of een medewerker van Slachtofferhulp Nederland? Dan kunt u dit vragen aan de politie of de officier van justitie. Als dit niet mag, dan leggen zij u uit waarom niet.
 • Tolk; Begrijpt u de Nederlandse taal niet goed? Vraag de politie of de officier van justitie dan om een tolk. Regelen zij een tolk voor u, bijvoorbeeld bij de aangifte of het verhoor? Dan is dit gratis.Wilt u een schriftelijke vertaling krijgen van de documenten die gaan over uw aangifte of de strafzaak? Stuurt u dan een brief naar de officier van justitie of de rechter. Slachtofferhulp Nederland of een advocaat kan u hierbij helpen.
 • Schadevergoeding; Heeft u schade door het strafbare feit en is er een verdachte? Vaak kunt u dan vragen om een schadevergoeding van de dader. De officier van justitie of de rechter besluit dan of de dader de schade moet vergoeden. In sommige gevallen kan het Schadefonds Geweldsmisdrijven een tegemoetkoming geven voor uw schade. Een advocaat of Slachtofferhulp Nederland kan u hierbij helpen.
 • Contact met de dader; Slachtofferhulp Nederland kan u doorverwijzen naar organisaties, die helpen om in contact te komen met een verdachte of dader. Zij vragen de verdachte of dader dan of hij ook contact met u wil. Als dat zo is, dan kunt u contact hebben.
 • Goede behandeling; De organisaties waarmee u contact heeft over uw zaak moeten u goed behandelen. En zij moeten rekening houden met wat belangrijk voor u is. Vindt u dat u niet goed wordt behandeld? Dan kunt u een klacht indienen bij de organisatie die u niet goed behandelt.

 Lees meer over uw rechten of over aangifte doen:

U vindt deze informatie ook op de website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wat gebeurt er als ik naar de politie ga?

Zorg voor slachtoffers is een van de taken van de politie. De politie luistert naar uw verhaal over wat er is gebeurd en informeert u over uw rechten als slachtoffer. Bent u bang voor uw veiligheid? Of bent u bang voor intimidatie, vergelding of om opnieuw slachtoffer te worden? Vertel het de politie, want die kan als het nodig is beschermende maatregelen nemen. We kunnen u ook vertellen welke instanties u nog meer kunnen helpen, zoals Slachtofferhulp Nederland of het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
Als u moeite heeft met de Nederlandse taal dan zorgt de politie voor een tolk. Gaat u vanwege seksueel misbruik naar de politie? U krijgt dan zo snel mogelijk een afspraak voor een gesprek met een speciaal opgeleide zedenrechercheur. Zie ook Seksueel misbruik.

Aangifte doen of melden?

U kunt bij de politie iets melden of aangifte doen. Wilt u aangifte doen? Dan kan dat online, telefonisch (0900- 8844) of op een politiebureau. Een aangifte kunt u niet meer intrekken. Na een aangifte begint de politie een strafrechtelijk onderzoek. Bij een melding begint de politie meestal geen strafrechtelijk onderzoek. Uw melding wordt tien jaar bewaard. Uw melding blijft belangrijk. Als de politie bijvoorbeeld meer meldingen over deze verdachte krijgt, kan de politie alsnog een onderzoek starten.

Seksueel misbruik melden

Bel bij seksueel misbruik met 0900 8844 en vraag naar de zedenpolitie bij u in de buurt. U kunt ook naar een politiebureau gaan.

Ik ben slachtoffer, wat kan ik doen?

Geef alle belangrijke informatie door aan de politie, het liefst schriftelijk of digitaal. Kan dat niet, bel dan 0900 8844.
Is uw mailadres veranderd of heeft u een ander telefoonnummer gekregen. Geef dat dan schriftelijk of per mail door aan de politie samen met het nummer van het proces-verbaal. Dat nummer staat op uw aangifte en op de bevestiging van uw aangifte. Op deze aangifte staat ook het juiste adres van de politie.

Bewaar alle bewijzen van de schade die u heeft geleden, zoals doktersverklaringen, rekeningen van reparaties, aankoopbonnen of foto’s. Als er een verdachte is, kunt u met deze bewijzen proberen de schade te verhalen. Slachtofferhulp Nederland kan u daarbij helpen.

Wat kan Slachtofferwijzer voor mij doen?

SlachtofferWijzer is een website die de weg aangeeft naar de juiste hulp die u nodig hebt. De website geeft een overzicht van hulpverlenende organisaties. Bij deze organisaties kunt u  terecht voor praktische, emotionele, juridische en financiële hulp.

Wat kan Slachtofferhulp Nederland voor mij doen?

Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers, nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen na een misdrijf, verkeersongeluk of noodsituatie. Een medewerker van Slachtofferhulp kan u emotionele hulp bieden, u begeleiden in het strafproces en helpen bij uw schadevergoeding. De hulp is altijd gratis en bij u in de buurt. U kunt Slachtofferhulp Nederland bereiken via telefoon, chat, e-mail of social media.

Wat kan het Slachtofferloket voor mij doen?

Bij het Slachtofferloket kunt u terecht met vragen over de afhandeling van uw aangifte. Bij het Slachtofferloket werken de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en Slachtofferhulp Nederland samen. Ga voor het telefoonnummer van een Slachtofferloket bij u in de buurt naar Slachtofferloket.nl.

Wat kan het Openbaar Ministerie voor mij doen?

Het Openbaar Ministerie (OM) informeert, adviseert en begeleidt slachtoffers tijdens een strafzaak. Van het OM krijgt u formulieren om aan te geven van welke rechten u gebruik wilt maken als slachtoffer. Hier vindt u meer informatie over het OM en uw rechten tijdens de rechtszaak.

Wat kan het Schadefonds Geweldmisdrijven voor mij doen?

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel een financiële tegemoetkoming geven.

Betrapte u een inbreker op heterdaad?

De politie komt dan zo snel mogelijk naar je toe!

112 Europa

Wist je dat je overal in Europa dit noodnummer kunt bellen als je hulp nodig hebt.

Doe direct aangifte

Is er bij je ingebroken en zijn de inbrekers er al vandoor? Doe dan direct aangifte. Je kunt dan de volgende dingen doen:

Verplaats geen spullen in huis

Verplaats geen spullen in huis en raak zo min mogelijk aan. Forensische specialisten kunnen dan zo goed mogelijk sporen ‘veiligstellen’. Bijvoorbeeld vingerafdrukken.

U betrapt de dader(s) tijdens de inbraak:

Noteer signalementen en eventuele kentekens. Kijk goed (als dat kan).

Probeer een signalement van de daders te onthouden:

 • gezicht,
 • postuur,
 • spraak/accent,
 • kleur
 • type kleding,
 • kenteken van het vluchtvoertuig.

Wanneer mag je eigenlijk 112 bellen?

Om de politie goed in te zetten op de dringende 112-­meldingen, is het belangrijk dat je weet in welke gevallen je 112 kunt bellen.

In de volksmond bel je 112 bij bloed en spoed. 112 daar pak je verdachten mee. En ook: 112 daar red je levens mee!

Je belt 112 bij levend bedreigende situaties of wanneer onze komst niet kan worden afwacht. Bijvoorbeeld bij de volgende situaties:

 • Aanrijding met gewonden;
 • Mishandeling;
 • Beroving;
 • Steekpartij;
 • Vechtpartij;
 • Als er iemand onwel wordt;
 • Inbraak op heterdaad;
 • Diefstal op heterdaad;
 • Vernieling op heterdaad;
 • Vandalisme op heterdaad;
 • Een verdachte situatie.

Ben je getuige of slachtoffer van een van deze zaken op heterdaad? Bel 112!

Deze oproepen vallen onder de hoogste prioriteit van de politie. Hoe eerder je 112 belt, des te sneller we kunnen reageren. Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de verdachte aan te houden.

Politie nodig, maar geen spoed?

Het kan ook gebeuren dat je wel politie nodig hebt, maar de situatie niet levensbedreigend of op heterdaad is.

In die gevallen kan je het landelijke politienummer bellen: 0900-­8844.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Verkeerd geparkeerde auto’s;
 • Burenruzie;
 • Baldadig gedrag;
 • Geluidsoverlast.

We kennen allemaal wel een verhaal van :”

Mijn tante haar buurvrouw heeft een nichtje en die heeft een zoon die een ex-vriendin heeft, en haar dochter belde eens 112…. en toen werd de centralist boos dat ze geen 0900-8844 heeft gebeld, maar 112.

Laat je hierdoor niet weerhouden 112 te bellen, en denk aan bovengenoemde basisprincipes. De centralisten helpen je graag verder.

CHECKLIST NA EEN INBRAAK

Laat uw betaalpassen blokkeren: www.pasblokkeren.nl voor instellingen met pasjes, betaal- en spaarpassen.

Maak je mobiele telefoon onbruikbaar

Laat bij diefstal uw gsm blokkeren:-

Maak deze dan direct onbruikbaar. Voor een Android toestel kunt u ook hier terecht

 • Houd de situatie zoveel mogelijk zoals u die aantrof.
 • Uw aangifte is van belang:-voor het oplossen van de inbraak.-de kans om uw spullen terug te krijgen wordt groter, de politie kan beter inspelen op de veiligheid in uw woonomgeving.
 • Geef aanvullende informatie door.

Blijkt er toch meer gestolen?

Weet u toch iets over de dader? Bel 09008844

Meld woninginbraak bij je verzekering

Meld de woninginbraak direct bij je verzekering. Vaak kun je de kosten van inbraakschade of diefstal claimen bij je verzekering.

Registreer je spullen

Bij je aangifte van de woninginbraak, vraagt de politie je een goederenlijst in te vullen. Hierin vermeld je wat je allemaal mist. Vermeld zoveel mogelijke specifieke en unieke eigenschappen. Bijvoorbeeld een kras op een laptop of de inscriptie van een ring. Deze gegevens zijn belangrijk voor het politieonderzoek. Ook alles met een uniek nummer is van waarde. Denk dan aan een bibliotheekpas of een computer.

Deze informatie is trouwens niet alleen van belang voor het politieonderzoek. Omdat de goederen direct naar jou zijn te herleiden, is de kans groter dat je je  spullen ooit terug ziet. Registreer je spullen in de Stopheling app en maak foto’s van goederen die je niet op nummer kunt registreren.

Neem contact op met slachtofferhulp

Wanneer je aangifte doet van woninginbraak, krijg je slachtofferhulp aangeboden. Veel mensen hebben hier baat bij. Want een inbraak heeft een grote impact. Op Slachtofferhulp.nl is meer te lezen over slachtofferhulp bij woninginbraak en slachtofferhulp aan jongeren.

Voorkom herhaling

De kans op een herhaling van inbraak is groot. Inbrekers weten namelijk hun weg naar binnen te vinden. Zij gokken erop dat jij na de eerste inbraak nieuwe spullen hebt aangeschaft. Zorg er dus voor dat je je huis goed beveiligd! Ook na een woninginbraak. Bekijk de tips om woningbraak te voorkomen.

Pagina delen